Privacy statement

Waarom een Privacy Verklaring?


Als je lid wordt van de Jumping Feet! Grootebroek of Jumping Feet! Enkhuizen of als je onze gyms bezoekt, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in onze Privacy Verklaring:


Jumping Feet! Grootebroek en Jumping Feet! Enkhuizen vinden privacy erg belangrijk en zijn zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. 

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd.


Jumping Feet! Grootebroek is gevestigd aan de Industrieweg 13C in Grootebroek, Jumping Feet! Enkhuizen is gevestigd aan de Verlaat 11 in Enkhuizen.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • E-Mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Informatie rondom je bezoek aan onze gym (in- en uitgaande tijd en geboekte lessen);
 • IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdsstempels;

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een lidmaatschap;
 • het verstrekken van informatie;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

 

Foto’s

In onze gyms maken wij regelmatig foto’s van onder andere onze trainingen en evenementen.

Deze foto’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een gebruiker van de site te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. 

Wij gebruiken de cookies voor de volgende doeleinden:

–  voor het functioneren van de site

–  voor het analyseren van het websitegebruik

–   om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden;

–   om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.


Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.


Je rechten  

Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site. Echter kunnen wij na verwijdering van je persoonsgegevens het lidmaatschap niet voortzetten.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaard.


Beveiliging

Wij treffen vanwege onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij je graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassingen

Jumping Feet! Grootebroek & Jumping Feet! Enkhuizen behouden zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via grootebroek@jumpingfeet.nl en/of enkhuizen@jumpingfeet.nl. 

Deze privacyverklaring is aangepast op 18 januari 2023.