In de aankomende periode zullen er een aantal werkzaamheden plaats vinden in Jumping Feet Grootebroek. Zo zullen onder andere de ramen/kozijnen aan de kant van de parkeerplaats vervangen worden en tevens zal de grote schuifdeur vervangen worden.

Uiteraard trachten wij ervoor te zorgen dat onze leden hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Op dit moment is al bekend dat de spinningles van woensdagochtend 23-05-2017 eenmalig zal komen te vervallen omdat op die dag de ramen/kozijnen in de groepslesruimte vervangen zullen worden.