Ondanks alle bezwaren die, mede namens Jumping Feet, door o.a. Brancheorganisatie NL Actief zijn aangedragen gaat de overheid per 2019 het lage BTW tarief verhogen van 6% naar 9 %. Hierdoor zal de prijs van vele producten of diensten iets gaan stijgen. Tegelijkertijd zal per 2019 de inkomstenbelasting omlaag gaan waardoor de meeste mensen er financieel dus niet op achteruit zullen gaan.

De verhoging van dit tarief zal echter ook invloed hebben op de prijs van onze jaarlidmaatschappen.

Door de BTW verhoging zullen per 2019  onderstaande prijzen gelden voor onze abonnementen:

JF Fitness Jaarabonnement per maand € 19,60 p/maand.

JF Fitness Jaarabonnement in 1 keer € 196,- p/jaar.

JF All-in Jaarabonnement per maand € 26,80 p/maand. 

JF All-in Jaarabonnement in 1 keer € 268,- p/jaar.

De prijzen van een JF Proefmaand, Inschrijfkosten, Startpakket, Losse trainingen, etc. zullen onaangepast blijven.