Beste leden van Jumping Feet, 

Graag willen wij jullie via deze weg weer op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken/veranderingen.  

Mondkapjesplicht per 01-12-2020

Te beginnen met de aanstaande mondkapjesplicht die het kabinet per 01-12-2020 heeft ingesteld voor alle openbare binnenruimtes. Hoewel er nog altijd enige twijfel is of de sportschool al dan niet onder “openbare” binnenruimte valt is er wel al een richtlijn naar buiten gekomen. Mondkapjes zijn in ieder geval niet verplicht tijdens het sporten maar dus wèl bij binnenkomst en bij het verlaten van ons sportcentrum. Ook tijdens het wisselen van apparaten in de fitness is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Prijsindexering 2021

2020 is voor iedereen in Nederland een uitdagend jaar geweest. De impact van Covid 19 heeft niemand kunnen voorzien alsmede de impact van de maatregelen die hiervoor zijn genomen. Deze maatregelen hebben ons allen hard geraakt en uiteraard ook het nodige effect gehad op onze branche. Tevens is het een jaar waarin het belang van een goede gezondheid en een goede weerstand nóg duidelijker is geworden maar dat terzijde. 

Middels dit bericht informeren wij jullie over de verhoging van onze tarieven welke nodig is voor het jaar 2021. Wij realiseren ons dat dit niet prettig is maar zijn door o.a. omzetderving en hogere kosten toch genoodzaakt deze tariefsverhoging door te voeren. 

Ondanks de prijsstijging is het ons gelukt om de indexering tot een minimum te beperken en verhogen we onze prijzen per 01-01-2021 met < 2,6%. In het overzicht onder aan de pagina kun je direct zien welke gevolgen deze indexering heeft voor jou abonnement.  Ook de prijs van een losse training zal stijgen naar €10,- overige prijzen blijven ongewijzigd (o.a. inschrijfkosten, JF Proefmaand, etc.)

We willen je er op wijzen dat het tot het einde van dit jaar nog mogelijk is je abonnement te verlengen met de huidige geldende abonnementsprijzen. 

Uiteraard kunnen jullie van ons dezelfde service verwachten en een fijne plek waar veilig en verantwoord gewerkt kan worden aan een mooi en gezond lichaam. 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet! 

Jumping Feet. 

Prijs per 01-01-2021

Soort abonnement Jaarabonnement p/mnd Jaarabonnement
Jumping Feet Fitness€ 20€ 200 ( €16,67 p/mnd) 
Jumping Feet All-in € 27,50€ 275 ( € 22,92 p/mnd)

Huidige prijzen

Soort abonnement Jaarabonnement p/mnd Jaarabonnement
Jumping Feet Fitness€ 19,60€ 196 ( €16,33 p/mnd)
Jumping Feet All-in € 26,80€ 268 ( € 22,33 p/mnd)