Elke minuut bewegen voegt 7 minuten toe aan ons leven

Mensen die 150 minuten per week bewegen, leven gemiddeld 2 jaar langer dan mensen die minder bewegen. Met andere woorden, elke minuut bewegen of sporten, voegt 7 minuten toe aan onze levensverwachting. Ook levert bewegen en sporten ons tijdens de laatste jaren van ons leven veel minder ziektelast op, naast dat het ons al meteen meer kracht en energie geeft. Driedubbele winst dus door bewegen en sport.

25 tot 50% minder kans op hart- en vaatziekten

Ben je al elke week in het sportcentrum of op de sportclub te vinden en beweeg je buiten de sportmomenten elke dag minimaal 30 minuten per dag, dan behoor je tot de gelukkigen die 25 tot 50 procent minder kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker. Natuurlijk heeft aanleg en ons voedingspatroon ook nog een grote invloed, maar toch prettig om te weten dat elke week sporten en dagelijks bewegen ons risico op deze aandoeningen significant verlaagt.

Beweging even effectief als medicatie of andere therapieën

In een onderzoek van Blumenthal JA, waaraan 156 mannen en vrouwen deelnamen van 50+, in de Duke University, bleek dat bewegen even effectief kan zijn dan medicatie en diverse therapieën voor depressie. Binnen een 16 weken programma behaalden de deelnemers die alleen een oefen programma volgden een beter resultaat dan de deelnemers die antidepressiva gebruikten.

Vul sporten aan met mentale fitheid
Mentale fitheid is fitheid van ons denken. Zoals onze kennis en ons verleden invloed heeft op ons gedrag en onze leefstijl, zo heeft ook ons denken een grote invloed. Zoals je lijf beweging nodig heeft, zo heeft ook je geest beweging nodig. Als dat alleen maar piekeren en negatief denken is, dan heeft dat via ons hormoonstelsel een negatief effect op o.a. ons immuunsysteem. Andersom is er echter ook een positief effect als we positiever in het leven staan. Je kunt beter omgaan met stress, piekert minder en kunt je beter richten op het behalen van een doel. Er is een aantal dingen die je kunt doen om je mentale fitheid te vergroten: een duidelijk doel stellen, nadenken over hoe je dat doel kunt bereiken, erover schrijven of er met anderen over praten, problemen zien als uitdagingen. Als je gewend bent om negatief te denken, is er vaak wel ondersteuning nodig om deze omslag te maken. Maar die is altijd dik de moeite waard, omdat je een positievere mentale gesteldheid in alles in je leven kunt gebruiken.

Tip van de maand

Zet dagelijks bewegen op nummer 1 in je leven! Er is niets belangrijker dan de gezondheid van je lijf! Door goed voor jezelf en je lijf te zorgen, kun je ook positievere sociale relaties aan blijven gaan met familie en vrienden.