Jumping Feet is aangesloten bij brancheorganisatie NL Actief. Derhalve hanteren wij algemene voorwaarden die zijn opgesteld door NL Actief.  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018.

Via de onderstaande link kunt de algemene leveringsvoorwaarden direct downloaden.

Algemene voorwaarden 01012018

Via de onderstaande link kunt u onze Privacy Policy direct downloaden.

Privacy Policy Leden Jumping Feet